เหรียญทรงยินดี (ดุษฎีมาลา)

เหรียญทรงยินดี (ดุษฎีมาลา) รัชกาลที่ ๕ เนื้อเงินลงยาสีเหลือง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก 26 ธค 2535

Rian SongYindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *