เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ปี 2508 / Rian Nai Luang Ratchakan Thi 9 SongPhanuat BE.2508

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที 9 เสด็จออกทรงผนวช ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสัฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชอุปัชฌายจารย์ สมเด็จพระวันรัตน์(ปลด) วัดเบจมพิตร เป็นพระราชอนุศานาจารย์ โดยพระราชอปัชฌายจารย์ทรงถวายนามว่า ภูมิพโล ระหว่างทรงผนวช พระองค์ทรงประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงลาผนวชเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2508 ในพระราชพิธีทรงหล่อพระพุทธรูป ภปร. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฉายไว้ขณะทรงผนวช ปี 2499 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยกองกษาปณ์ เป็นผู้ออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
1. เป็นที่ระลึกในการเสด็จฯทรงผนวช
2. เป็นการฉลองเจดีย์ทองบวรนิเวศ
3. ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุ เสมอด้วยพระบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงวงขลานครินทร์

การสร้างนั้นทางกองกษาปณ์ทำขึ้นมา 5 เนื้อด้วยกันคือ 1.เนื้อทองคำ 2.เนื้อเงิน 3.เนื้ออัลปาก้า 4.เนื้อทองแดง 5.เนื้อฝาบาตร (เนื้อทองผสม) โดยเฉพาะเนื้อทองแดง และเนื้อฝาบาตร(เนื้อทองผสม) จะมีกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน และกะไหล่นาก โดยเหรียญที่สร้างมี 2 ขนาดคือ ขนาดปกติเท่าเหรียญบาทสมัยนั้น และขนาดใหญ่ที่มีความบางกว่า ยังมีเหรียญพิเศษอีกคือเหรียญ ลายไม้ และสี่เหลี่ยม ซึ่งหายากมาก นับเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทย ที่มีโอกาสได้สักการะบูชาเหรียญทรงผนวช เป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน และเป็นเหรียญที่แวดวงพระเครื่องให้ความสนใจในฐานะเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่ง

Rian SongPhanuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *