พระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพระเนื้อปูนขาว กำเนิดขึ้นที่วัดระฆังโฆษิตาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ผู้สร้างคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์ พระสมเด็จวัดระฆังฯ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๙ พุทธศิลปะอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ ตามความนิยมในวงการพระเครื่อง มี ๕ พิมพ์ด้วยกันคือ
๑. พิมพ์ใหญ่
๒. พิมพ์ทรงเจดีย์
๓. พิมพ์ฐานแซม
๔. พิมพ์เกศบัวตูม
๕. พิมพ์ปรกโพธิ์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากหนังสือสุดยอดพระเบญจภาคี โดยคุณ กิติ ธรรมจรัส (เฮียกวง ท่าพระจันทร์)

Somdej Wat Rakang Amulets

Somdej Wat Rakang Amulets were made of white plaster, originally from Wat Rakang Kositaram, Thonburi, Bangkok, the creator was Somdej Phra Buddha Jarn (Toh Peomarangsri), ex-chief of Wat Rakang temple in the region of King Rama 4th. Somdej Wat Rakang Amulets were created in 1866, and belong to Ratanakosin Buddhist art.
There are 5 series of Somdej Wat Rakang Amulets favorite  among the amulets collectors:
1. Pim-Yai
2. Pim-Song-Ja-Dee
3. Pim-Gate-Bus-Toom
4. Pim-Tan-Sam
5. Pim-Prok-Poh

Thank you for the good story and images from “Sutyot Phra Bencha Phakhi” Book by Mr. Kiti Thamajaras (Hia Kuang-Tha Phrachan)

…………………………………………………………….

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (Somdej Wat Rakang – Pim-Yai)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์ (Somdej Wat Rakang – Pim-Song-Ja-Dee)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกศบัวตูม (Somdej Wat Rakang – Pim-Gate-Bua-Toom)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม (Somdej Wat Rakang – Pim-Tan-Sam)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์ (Somdej Wat Rakang – Pim-Proko-Poh)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
Phra Somdej Wat Rakhang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *