พระสมเด็จวัดเกศไชโย

พระสมเด็จวัดเกศไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นพระเนื้อปูนขาว สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรัวสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม ในสมัตรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระสมเด็จวัดเกศไชโยสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๙ พุทธศิลปะอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์

พระสมเด็จวัดเกศไชโยตามความนิยมในวงการพระเครื่องที ๓ พิมพ์ด้วยกันคือ
๑. พิมพ์ ๗ ชั้น
๒. พิมพ์ ๖ ชั้น อกตัน
๓. พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด

Somdej Wat Ges Chaiyo Amulets

Angtong Province’s Somdej Wat Ges Chaiyo were created from white plaster, the creator was Somdej Phra Buddha Jarn (To Promsrangsi), ex-chief of Wat Rakang temple in the reign of king Rama the 4th, Somdej Wat Ges Chaiyo amulets were created in 1866, belong to Ratanakosin Buddhist art.

There are  3  series of Somdej Wat Ges Chaiyo amulets favorite among the amulets collectors:
1. Pim-Jet-Chan
2. Pim-Hok-Chan-Ork-Tun
3. Pim-Hok-Chan-Ork-Ta-Lod

…………………………………………………………….

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น (Somdej Watgeschaiyo – Pim-Jet-Chan)


สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-1 (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-2 (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-3 (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-1 (หลัง)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-2 (หลัง)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้น-3 (หลัง)

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตัน (Somdej Watgeschaiyo – Pim-Hok-Chan-Ork-Tan)


สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตัน (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตัน (หลัง)

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด (Somdej Watgeschaiyo – Pim-Hok-Chan-Ork-Ta-Lod)


สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด-1 (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด-2 (หน้า)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด-1 (หลัง)

สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด-2 (หลัง)
Phra Somdet Wat Ket Chaiyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *