หลวงปู่ทวด วัดโพธิ์ ท่าเตียน / Luang Puthuat Wat Pho Tha Tian

หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน วัดโพธิ์ ท่าเตียนพ.ศ. ปี 2502 นี้ใช้สูตรการสร้างเป็นสูตรเดียวกับ “หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี 2497” โดย พระครูวิสัยโสภณ หรือ พระอาจารย์ทิม เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้เนื้อเก่าบางส่วนของพระหลวงปู่ทวด รุ่นปี 2497 มาผสมเพิ่มเติมด้วย พุทธลักษณะพิมพ์ทรงก็ใกล้เคียงกัน เท่าที่พบเห็นจะเป็นพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีนั่งปรก ปลุกเสกจะเป็นพระคุณเจ้าที่เคยรับนิมนต์เข้าร่วมปลุกเสก “พระหลวงปู่ทวด ในปี 2497” ที่วัดช้างให้ มีอาทิ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว และ พ่อท่านฉิ้น วัดเมือง จ.ยะลา รวมทั้ง หลวงพ่อสงัด วัดโพธิ์ สหธรรมิกของพระอาจารย์ทิม

Luang Pu Thuat Nuea Wan at Wat Pho Tha Tien, 2502, this series was created same formula as ” Luang Pu Thuat Nuea Wan BE 2497″ by Phrakhru Wisai Sophon or Master Tim, who taking care of producing this series. Having old meterial of Phra Luang Pu Thuat BE 2497 mixed with, Buddhist style is similar to each other. As seen in the market are Phim Yai and Phim Lek.

The gurus who attended the ceremony. Will be the monsignor who has been invited to chant. ” Luang Pu Thuat in the year 2497″ at Wat Chang Hai, such as Phra Achan Nong Wat Sai Khao, Pho Than Chin Wai Muang Yala including Luang Pho Sangat Wat Pho who have been practice the dharma with Master Tim.

Luang Puthuat Wat Pho Tha Tian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *