หลวงปู่ครูบาเป็ง ฐิตะปัญโญ จ้าวแห่งการเคลื่อนย้ายพลังจักรวาล อาศรมสุขาวดีวราราม (มะค่างาม) บ้านมะเดื่อ หมู่ 1 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้สร้างวัตถุมงคลครั้งแรกโดยจะเน้นในทางด้านคงกระพันชาตรี เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะทดลองก่อนเสมอ หากไม่ประสบความสำเร็จก็จะนำมาปลุกเสกใหม่ ทำจนกว่าจะใช้ได้ สาเหตุที่ต้องทดลองก่อนเพราะผู้ที่นำไปใช้ต่อจะได้สำฤทธิ์ผล แล้วต่อมาได้สร้างวัตถุมงคลประเภท เมตตามหานิยม ค้าขาย และมหาเสน่ห์ เป็นวิชาทางสายพระแม่อุมา พระโพธิสัตย์กวนอิม หรือเทพพรหม โดยมีหลักการว่า วัตถุมงคลประเภทเมตตาค้าขายจะต้องมีอำนาจในการดึงดูดจิตใจคน ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง  โชคลาภ คนอุปถัมภ์ เสริมดวง เสริมราศี เสริมบารมี สิ่งดีๆ จะดีจริง อำนาจพรหม พระมนต์คาถาและพลังจิตต้องประสานรวมเป็นหนึ่งเดียว วัตถุมงคลนั้นจึงบังเกิดผลได้อย่างเต็มที่ ได้มุมานะปลุกเสกวัตถุมงคลใช้เวลาครั้งละนานๆ ประมาณ 12-18 ชั่วโมง เป็นเวลาแรมปี หลายๆปี ที่จริงแล้วเวลาปลุกเสก 5 นาทีก็นำไปใช้ได้แล้ว แต่ไม่ทำแบบนั้นเพราะท่านต้องการให้เมื่อนำไปบูชาแล้วมีความว่าใช้ได้จริง มีอิทธฤทธิ์จริง การปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นเคล็ดวิชา เคลื่อนย้ายพลังจักรวาล ดึงดูดพลังจักรวาล พรือจากแหล่งพลังงานอื่นมาใช้ หรือที่เรียกว่า พลังดูด ที่มาของวิชาหลวงปู่ครูบาคำเป็ง ท่านได้มาจากการที่ไปเจิญศิลภาวนาตามฉบับที่ถ่ำแสงเพชร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้เกิดอาการไม่สบาย แต่ท่านไม่ลดละจึงภาวนาอยู่อย่างนั้น ปรากฎว่ามีเทวดา-นางฟ้ามาหาท่านที่ถ่ำบอกวัตถุประสงค์ว่ามารักษา เทวดา-นางฟ้ามาอยู่ข้างหลังท่าน ตัวท่านไม่ทราบว่าเป็นใคร ได้แต่สันนิษฐานว่าเป็นสาวกหรือศิษย์ของพระโพธิสัตย์กวนอิม เมื่อเทวดารักษาอาการป่วยจนหายแล้วได้ลากลับ ก่อนลากลับได้ถ่ายทอดวิชาเวทสวรรค์ “นิ้วเพชรเทพประกาศิต” เป็นวิชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถอัญเชิญพลังฌานศักดิ์สิทธิ์ ปวงเทพเทวดาทุกองค์ที่มนุษย์นับถือ มาสถิตย์ในวัตถุมงคลหรือในตัวมนุษย์ได้เป็นต้น สามารถรักษาอาการเจ็บป่วย และยังสามารถทำได้อีกหลายๆอย่าง ใช่แต่ว่าหลวงปู่ครูบาเป็งท่านจะสร้างแต่เรื่องวัตถุมงคลแจกจ่ายให้แก่ญาติธรรม แต่ท่านยังได้เผยแพร่ธรรมะสั่งสอนแก่ญาติธรรมด้วยไปพร้อมๆกัน

วัตถุมงคลที่เสนอนี้ให้เช่าบูชาเพื่อนำปัจจัยไปสร้างป้ายอาศรมสุขวดีวนาราม (มะค่างาม) บ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพขร และศาลาการเปรียญ  ติดต่อได้ที่ หลวงปู่ครูบาเป็ง ฐิตะปัญโญ  เบอร์โทร 084-817-5367 สั่งจองได้ พร้อมกับค่าจัดส่งอีกองค์ละ 60 บาท ได้ที่ แอ๊ด ศิษย์อาจารย์เขียว หรือโทรสอบถามที่ 098-271-1854 ส่งเงินทางธนาณัติในนาม พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ เลขที่ 144/22 บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อาคาร 44 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก เทศบาลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หรือโอนเข้าบัญชี พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-514958-8 สาขาบิ๊กซีบางใหญ่

Khru Ba Kham Peng
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *