ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเชย

หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย สิงห์บุรี พระปิดตาของท่ายตอนนี้มีราคาเรือนแสนเรือนล้านไปแล้ว ท่านสร้างพระไว้มากกว่า 75 พิมพ์ก่อนปี 2469 (ท่านมรณะ) พระที่ท่านสร้างไว้มีอายุต่ำที่สุดก็ 87 ปีแล้ว

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นพยายักษ์ที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยทรัพย์สมบัติมากมาย ใครบูชาจะมีโชคลาภ

Thao Wet Suwan Luang Pho Choei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *