พระสมเด็จนางพญา มีแหล่งกำเนิดที่วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระเนื้อดินเผา มีเนื้ออิฐสีแดง เนื้อเหลือง เนื้อเขียว เนื้อดำ มี ๗ พิมพ์ด้วยกัน คือ
๑. พิมพ์เข่าโค้ง
๒. พิมพ์เข่าตรง
๓. พิมพ์เข่าตรง (มือตกเข่า)
๔. พิมพ์อกนูนใหญ่
๕. พิมพ์สังฆาฏิ
๖. พิมพ์อกนูนเล็ก
๗.พิมพ์เทวดา (พิมพ์อกแฟบ)

Phra Nang-Paya

Phra Nang-Paya originally from Wat Nang-Paya Temple, Pisanuloke province. Made of earthen-ware (bake soil), there were in red, yellow, green or black color. There are 7 series of Phra Nang-Paya amulets that favorite among the amulets collectors:

1. Pim Kao Kong
2. Pim Kao Tong
3. Pim Kao Tong Mue Tok Koa
4. Pim Ork Noon Yai
5. Pim Sang Ka Ti
6. Pim Ork Noon Lek
7. Pim Tae Wa Da

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง (Somdej Nang Paya – Pim Koa Kong)

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์เข่าตรง (Somdej Nang Paya – Pim Koa Tong)

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์เข่าตรง – มือตกเข่า (Somdej Nang Paya – Pim Koa Tong –
Mue Tok Koa )

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ (Somdej Nang Paya – Pim Ork Noon Yai )

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก (Somdej Nang Paya – Pim Ork Noon Lek )

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ (Somdej Nang Paya – Pim Sang Ka Ti)

พระสมเด็จนางพญา พิมพ์เทวดา (Somdej Nang Paya – Pim Tae Wa Da)

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากหนังสือ สุดยอดพระเบญจภาคี โดยคุณ กิติ ธรรมจรัส

Somdej Nang-Paya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *