หลวงพ่อน้อย พรหมโชโต แห่งวัดดาวคนอง ศิษย์เอกและผู้จารตะกรุดธงชาติหลวงพ่อทบ อันลือลั่น

ตะกรุดธงชาติ สร้างตามสูตรหลวงพ่อทบ วัดพุทธบาทชนแดน หนึ่งในตะกรุดของดีหายากที่ หลวงพ่อน้อย ศิษย์ของหลวงพ่อเขียน วัดถ้ำขุนเณร และหลวงพ่อทบ วัดพุทธบาทชนแดน จัดสร้างขึ้น ได้ทำการจารแผ่นเงิน ทอง นาค ตะกั่ว และถักด้ายพร้อมที่แขวนด้วยมือท่านเอง ปลุกเสก จนเข้มขลังเต็มเปลี่ยมด้วยพุทธคุณ

ตะกรุดมี 3 ขนาดให้บูชา
1. ตะกรุดธงชาติใหญ่ (5นิ้ว) 1,500 บาท
2. ตะกรุดธงชาติกลาง (4.5นิ้ว) 1,200 บาท
3. ตะกรุดธงชาติเล็ก (3นิ้ว) 1,000 บาท

Luang Pho Noi Wat Dao Khanong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *