สมเด็จ วัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน 2494-5 / Somdej Wat Ges Chaiyo : Sang Khuean 2494-5

พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน เป็นพระที่มีมวลสารของผงเก่าสมเด็จวัดเกศไชโย 20% หรือหมายถึง 1 ใน 5 ขององค์พระเป็นมวลสารเก่าของสมเด็จวัดเกศไชโย ถือได้ว่าเป็นมวลสารที่ดีที่สุดหลังจากที่สมเด็จพุฒาจารย์โต มรณะภาพ ปลุกเสกพิธีใหญ่วัดสุทัศน์ และโบสถ์วัดเกศไชโย วึ่งได้รับความนิยมกันมานานแล้ว

Phra Somdet Wat Ges Chaiyo Roon Sang Khuean is contained 20% of old Somdej Wat Ges Chaiyo powdered or one of the five masses from old Wat Somdej Ges Chaiyo. It is considered to be the best mass compound after the death of Somdet Phu Tha Chan To. It has been consecrated in big ceremony from both Wat Suthat and Wat Ges Chaiyo. It has been popular for so long.

Somdej Ges Chaiy – Sang Khuean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *