พระสมเด็จ รุ่น “บรมสุข” ทางธรรม หมายถึง พระนิพพาน ทางโลก ย่อมชื่นชอบความสุขมหันต์ เป็นความปารถนาของผู้สร้างด้วยจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคง พร้อมได้อารธนา พระแม่ธรณี มาประทับที่ฐานพระพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงพระคุณในการเป็นสักขีพยานในการสะสมบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านหลัง องค์พระ ได้อัญเชิญ องค์สมเด็จปรมาจารย์บรมครู เป็นตัวแทน พรหม ประทับมุมบนซ้ายมือ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าพรหมที่คอยปกปักษ์รักษา อัญเชิญ พระอินทร์ ประทับที่มุมบนขวา เพื่อรำลึกถึงคุณแห่งความดีงามที่คอยช่วยเหลือดูแลพุทธศาสนามาตลอด อัญเชิญ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ประทับที่มุมล่างซ้าย เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดี ของเหล่า เทพเทวดาทั้งหลายที่คอยช่วยดูแล บวรพุทธศาสนา มาตลอด อัญเชิญ หลวงปู่ฤาษีนารอด เพื่อเป็นตัวแทน ครูบาอาจารย์ ที่คอยพร่ำสอนวิชชาต่างๆ และได้อัญเชิญ ยันต์ด้านหลังเหรียญ บรรจุพระมหายันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง คือ ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ผูกด้วยหัวใจพระคาถา พระไตรปิฎก หัวใจพระคาถาไตรรัตน์ และยันต์ตรีนิสิงเหคั่นอยู่โดยรอบ (ยันต์หลังเหรียญรุ่น1 หลวงพ่อกวย) มาบรรจุลง เพื่อ เป็นมงคล แห่งความสุขสำเร็จ เป็น บรมสุข อย่างยิ่ง

ประมวลภาพพิธีปลุกเสกครั้งที่ 1
ณ.วัดวังพิกุลวราราม พิษณุโลก

Phra Somdej Boromasuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *