พระสมเด็จ รุ่น “บรมสุข” ทางธรรม หมายถึง พระนิพพาน ทางโลก ย่อมชื่นชอบความสุขมหันต์ เป็นความปารถนาของผู้สร้างด้วยจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคง พร้อมได้อารธนา พระแม่ธรณี มาประทับที่ฐานพระพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงพระคุณในการเป็นสักขีพยานในการสะสมบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านหลัง องค์พระ ได้อัญเชิญ องค์สมเด็จปรมาจารย์บรมครู เป็นตัวแทน พรหม ประทับมุมบนซ้ายมือ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าพรหมที่คอยปกปักษ์รักษา อัญเชิญ พระอินทร์ ประทับที่มุมบนขวา เพื่อรำลึกถึงคุณแห่งความดีงามที่คอยช่วยเหลือดูแลพุทธศาสนามาตลอด อัญเชิญ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ประทับที่มุมล่างซ้าย เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดี ของเหล่า เทพเทวดาทั้งหลายที่คอยช่วยดูแล บวรพุทธศาสนา มาตลอด อัญเชิญ หลวงปู่ฤาษีนารอด เพื่อเป็นตัวแทน ครูบาอาจารย์ ที่คอยพร่ำสอนวิชชาต่างๆ และได้อัญเชิญ ยันต์ด้านหลังเหรียญ บรรจุพระมหายันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง คือ ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ผูกด้วยหัวใจพระคาถา พระไตรปิฎก หัวใจพระคาถาไตรรัตน์ และยันต์ตรีนิสิงเหคั่นอยู่โดยรอบ (ยันต์หลังเหรียญรุ่น1 หลวงพ่อกวย) มาบรรจุลง เพื่อ เป็นมงคล แห่งความสุขสำเร็จ เป็น บรมสุข อย่างยิ่ง

ประมวลภาพพิธีปลุกเสกครั้งที่ 1
ณ.วัดวังพิกุลวราราม พิษณุโลก


รายนามพระเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกเสกพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และพระสมเด็จมหาจักรพรรดิ์ รุ่น “บรมสุข”
ดังนี้

พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว

พระปลัดวันชัย ฐิตธมฺโม
พระใบฎีกาเดชา จนณธมฺโม
พระกิตติพงษ์ อุตฺตมชาโต
พระธนงศักดิ์ ธรปาโล
พระสมร ปิยสีโล
พระสนิท กณฺตสาโล
พระปัญญา สุรปญฺโญ
พระโชดก อภิชาโน
พระประดิษฐ์ กตปญโญ
พระไกรศรี ปภสโร

รายนามพราหมณ์บวงสรวง
ธญาษ์โชตน์ ภววงษ์ศักดิ์



ภาพงานวันเทวาภิเษก องค์ปู่ศรีสุทโธนาคราช และพุทธาภิเษก พระสมเด็จมหาจักรพรรดิรุ่น”บรมสุข” ครั้งที่ 2

เจ้าคุณฉลอง วัดสุทัศน์ เป็นประธานจุดเทียนชัย
หลวงพี่ตี๋ วัดโพธิ์นิมิตร
พระภิมุข สุภจิตโต สำนักสงฆ์โป่งลานทอง จังหวัดเชียงใหม่
อธิการสุริยะชัย พุทธิญาโณ วัดวาลุการาม เชียงใหม่
และ ครูบาบุญคุ้ม วัดเขาปกล้น ลพบุรี ร่วมพุทธาภิเษก


พิธี เทวาภิเษก พิธีครั้งที่3 ของ พระสมเด็จมหาจักรพรรดิรุ่น”บรมสุข” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

สำหรับพิธีวาระสาม ณ.สถานสักการะกรรมพิธีมงคลในวิชาการพรหมศาสตร์
ผู้ร่วมประกอบพิธีมี อ.จ.เทพนภา ศิวะบุตร หัวหน้าคณะอ่านพระโองการสาธยายพระอุปเวทย์ พร้อมอัญเชิญอัมพลังองค์ท้าวมหาพรหมองค์สมเด็จปรมาจารย์บรมครูในวิชาการพรหมศาสตร์เสด็จปรุงแต่งพระสมเด็จมหาจักรพรรดิ์ รุ่นบรมสุข


(ซ้าย) อ.จ.พัชรี ทรงศิริ เจริญจิตภาวนาเชิญท้าวเวสสุวัณมหาราชประจุทิพยานุภาพ
(ขวา)อ.จ.วินัย จาตุรงค์พรชัย เขิญพระจันทร์เทพบุตรประจุทิพยานุภาพ
อ.จ.สมโภช ทาทุบแป้น เชิญท้าวธตรฐมหาราชประจุทิพยานุภาพ
อ.จ.ธานี ขยันดี เชิญท้าววิรุฬหกมหาราชประจุทิพยานุภาพ
อ.จ.สุรศักดิ์ คอยคำ เชิญท้าววิรูปักษ์มหาราช ประจุทิพยานุภาพ
อ.จ.กิตติภพ ศรีสุนทรพินิต เชิญพระแม่ธรณีเทพี ประจุทิพยานุภาพ
ช่วงท้ายพิธี อ.จ.เทพนภา ศิวะบุตร เจริญจิตภาวนาเชิญท้าวสักกะอมรินทร์(พระอินทร์) พระสุริยาเทพบุตรและพระฤาษีนารอด ประจุทิพยานุภาพสู่วัตถุมงคลพระเครื่องสมเด็จมหาจักรพรรดิ์บรมสุข

สถานที่ประกอบพิธี ห้องพระบ้านอ.จ.สุรศักดิ์ คอยคำ เป็นสถานสักการะกรรมพิธีมงคลในวิชาการพรหมศาสตร์ ศิษย์ในสายอาจารย์ทองแถมศาสตระรุจิ อาจารย์ใหญ่ในวิชาการพรหมศาสตร์ยุคอดีตโชคชัยสี่ 22 ซ.สังคมสงเคราะห์ 28 ลาดพร้าว กทม.


พิธีพุทธาภิเษกเดียวพระสมเด็จมหาจักรพรรดิรุ่นบรมสุข ครั้งที่ 4

พิธีพุทธาภิเษกเดียวพระสมเด็จมหาจักรพรรดิรุ่นบรมสุข ณ อุโบสถ วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยพระครูสังฆรักษ์(หลวงพ่อสง่าโสตถิโกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

หลังปลุกเสก หลวงพ่อสง่าบอกว่าพระชุดนี้ดีมาก ดีทุกด้าน


พิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว พิธีที่5 พระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่น “บรมสุข”

พิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว พิธีที่5 พระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่น “บรมสุข” ณ วิหาร วัด
โป่งลานทอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยพระอาจารย์ภิมุข สุภจิตโต ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

หลังพิธี พระอาจารย์ภิมุข บอกว่า พระรัศมี สีขาว กับสีชมพู พวยพุ่ง กว่าสีอื่นๆ น่าจะมีเมตตามหานิยม แคล้วคลาด สูง


Phra Somdej Boromasuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *