พระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่นบรมสุข เป็นพระที่คณะผู็จัดสร้างมีความตั้งใจอย่างมากในการสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบองค์พระจนกระทั่งจัดสร้างออกมาเป็นองค์พระ เพื่อให้เป็นพระที่สามารถถ่ายทอดความสวยงามของศิลปสมัยปัจจุบันผสมผสานกับศิลป์ในยุคก่อน โดยออกแบบให้มีความลงตัวกันได้อย่างดีที่สุด ซึ่งความเป็นมาเป็นไปนั้นเริ่มต้นจาก ความปรารถนาที่จะสร้างพระสมเด็จที่เข้ากับยุคสมัย จึงนึกถึงพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมต่อจากสมเด็จวัดระฆัง ซึ่งก็เห็นจะมีแต่พระของหลวงพ่อกวย ก็คือสมเด็จแหวกม่านที่มีทั้งความสวยงามและเข้มชลัง ทั้งยังเป็นครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพรักอีกรูปหนึ่ง จึงกำหนดเอาแบบมาเป็นที่ตั้ง

และด้วยความเคารพรักในพระแม่ธรณี   อีกทั้งพระของหลวงพ่อกวยนั้น มีรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพระแม่ธรณี เช่น สมเด็จปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี จึงอยากได้ รูปพระแม่ธรณี ประทับที่ใต้ฐานพระสมเด็จ ดังเช่นพระของวัดชิโนรส ปี 2512  

สมเด็จแหวกม่านที่ออกแบบครั้งแรก

จากสมเด็จแหวกม่านที่ออกแบบมาครั้งแรก ได้พยายามออกแบบให้มีพระแม่ธรณีประทับอยู่ที่ฐานองค์พระ ซึ่งใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้มาซึ่ง องค์พระแม่ธรณีที่มีความชัดเจนและสวยงาม ประทับอยู่ที่ฐานขององค์พระ

แต่เมื่อพิจารณาลักษณะขององค์พระที่มีลักษณะเป็นพระแบบโบราณ ซึ่งมีความขัดแย้งกันกับรูปองค์พระแม่ธรณี จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเอาพระพุทธเจ้าชุดทรงเครื่องใหญ่มาแทน

พระพุทธเจ้าชุดทรงเครื่องใหญ่

งานที่ได้จึงออกมาสวยงาม ทันยุคสมัยและมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่น่าพอใจ

Phra Somdej Baromasuk – Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *