Phra Somdej Baromasuk – Design

พระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่นบรมสุข เป็นพระที่คณะผู็จัดสร้างมีความตั้งใจอย่างมากในการสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบองค์พระจนกระทั่งจัดสร้างออกมาเป็นองค์พระ เพื่อให้เป็นพระที่สามารถถ่ายทอดความสวยงามของศิลปสมัยปัจจุบันผสมผสานกับศิลป์ในยุคก่อน โดยออกแบบให้มีความลงตัวกันได้อย่างดีที่สุด ซึ่งความเป็นมาเป็นไปนั้นเริ่มต้นจาก ความปรารถนาที่จะสร้างพระสมเด็จที่เข้ากับยุคสมัย จึงนึกถึงพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมต่อจากสมเด็จวัดระฆัง ซึ่งก็เห็นจะมีแต่พระของหลวงพ่อกวย ก็คือสมเด็จแหวกม่านที่มีทั้งความสวยงามและเข้มชลัง ทั้งยังเป็นครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพรักอีกรูปหนึ่ง จึงกำหนดเอาแบบมาเป็นที่ตั้ง และด้วยความเคารพรักในพระแม่ธรณี   อีกทั้งพระของหลวงพ่อกวยนั้น มีรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพระแม่ธรณี เช่น สมเด็จปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี จึงอยากได้ รูปพระแม่ธรณี ประทับที่ใต้ฐานพระสมเด็จ ดังเช่นพระของวัดชิโนรส ปี 2512   จากสมเด็จแหวกม่านที่ออกแบบมาครั้งแรก ได้พยายามออกแบบให้มีพระแม่ธรณีประทับอยู่ที่ฐานองค์พระ ซึ่งใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้มาซึ่ง องค์พระแม่ธรณีที่มีความชัดเจนและสวยงาม ประทับอยู่ที่ฐานขององค์พระ แต่เมื่อพิจารณาลักษณะขององค์พระที่มีลักษณะเป็นพระแบบโบราณ ซึ่งมีความขัดแย้งกันกับรูปองค์พระแม่ธรณี จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเอาพระพุทธเจ้าชุดทรงเครื่องใหญ่มาแทน งานที่ได้จึงออกมาสวยงาม ทันยุคสมัยและมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่น่าพอใจ

Phra Somdej Baromasuk – Story

กว่าจะมาเป็น “พระสมเด็จ บรมสุข” ที่สวยงามเป็นมีพุทธคุณเกินบรรยายนั้น ได้ผ่านการระดมความคิด ออกแบบประสานงาน ผ่านการร่วมมือกันจากทั้งพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มมาจากความต้องการที่จะสร้างพระเพื่อ:– เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสืบทอดพุทธศาสนา  ทั้งยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ– เพื่อส่งเสริมกิจการงานของครูบาอาจารย์ที่เคารพส่วนตัว – เพื่อนำมวลสารทั้งหมดที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ที่สะสมไว้อีกครั้งพระผงที่แตกหักโดยไม่ได้ตั้งใจมาเป็นมวลสารเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์ – เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติมิตร ที่ใกล้ชิด ให้ได้รับของขวัญที่สูงค่า– เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ที่ว่าพระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่นบรมสุข นั้นนอกเหนือจากความงดงามแล้ว พระพุทธคุณยังมากมาย ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ เนื่องมาจากมวลสารที่นำมาจัดสร้างนั้นเป็นมวลสารที่่สามารถพูดได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดของพุทธคุณ ดังนี้ เรามาดูมวลสารที่นำมาจัดสร้าง พระสมเด็จมหาจักรพรรดิ รุ่นบรมสุข กัน พระต่างๆ นำมาบดรวมกันเป็นผง ซึ่งนี่คือที่มาของคำว่าสุดยอดมวลสาร ที่เป็นที่สุดของพุทธคุณ ที่รวบรวมมาสร้างเป็นพระสมเด็จมหาจักรพรรคิ รุ่นบรมสุข

Phra Somdej Boromasuk

พระสมเด็จ รุ่น “บรมสุข” ทางธรรม หมายถึง พระนิพพาน ทางโลก ย่อมชื่นชอบความสุขมหันต์ เป็นความปารถนาของผู้สร้างด้วยจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคง พร้อมได้อารธนา พระแม่ธรณี มาประทับที่ฐานพระพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงพระคุณในการเป็นสักขีพยานในการสะสมบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านหลัง องค์พระ ได้อัญเชิญ องค์สมเด็จปรมาจารย์บรมครู เป็นตัวแทน พรหม ประทับมุมบนซ้ายมือ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าพรหมที่คอยปกปักษ์รักษา อัญเชิญ พระอินทร์ ประทับที่มุมบนขวา เพื่อรำลึกถึงคุณแห่งความดีงามที่คอยช่วยเหลือดูแลพุทธศาสนามาตลอด อัญเชิญ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ประทับที่มุมล่างซ้าย เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดี ของเหล่า เทพเทวดาทั้งหลายที่คอยช่วยดูแล บวรพุทธศาสนา มาตลอด อัญเชิญ หลวงปู่ฤาษีนารอด เพื่อเป็นตัวแทน ครูบาอาจารย์ ที่คอยพร่ำสอนวิชชาต่างๆ และได้อัญเชิญ