ในช่วงนี้ถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2562 ทาง Phra-d.com เปิดให้ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรี 1 ปี กรณีมีคำถามกรุณาติดต่อเราตามช่องทางที่กำหนดไว้
From now until end of October 2019, Phra-d.com welcome you to be our 1 year member for free. If you have any question, please contact us.