Kraduk Phi Wat Pho

Kraduk Phi Wat Pho

กระดูกผีวัดโพธิ์นี้เป็นที่กำเนิดโดย พระอาจารย์หนู แห่งวัดโพธิ์ ท่าเตียน
ซึ่งท่านพระอาจารย์หนู เป็นเกจิอาจารย์ชาวเขมร สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นในราวปี พ.ศ. 2485 ช่วงสงครามอินโดจีน โดยสร้างจากผงอัฐิเถ้ากระดูก, ผงพระพุทธคุณ, ผงอิทธิเจและ…