Luang Pho Tae

Luang Pho Tae

หลวงพ่อเต๋ คงสุวณโณ (วัดสามง่าม) ถ้ากล่าวถึงจังหวัดนครปฐมแล้ว เราคงนับถือเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงวัตรปฏิบัติที่น่ากราบไหว้