Somdej Bang Kunprom

Somdej Bang Kunprom

พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นพระเนื้อปูนขาว เรียกตามชื่อตำบลที่ตั้งของวัด คือวัดบางขุนพรหม ปัจจุบันคือวัดใหม่อมตรส ในปลายรัชกาลที่ ๔ เสมียนตราด้วงต้นตระกูลธนโกเศศ ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่..

Wat Mai Amata Rot

Wat Mai Amata Rot

“วัดใหม่อมตรส”เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ ตั้งอยู่ที่บ้านพานถม บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯตามประวัติ วัดแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นในปลายรัชกาล สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดวรามะตาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า วัดอำมาตยรส หรือ วัดอมฤตรส