LuangPu Toh

LuangPu Toh

หลวงปู่โต๊ะ – พระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดธนบุรีในอดีต เป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดี ด้วยวัตรอันปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้น