Luang Pho Kong Wat Wang

Luang Pho Kong Wat Wang

หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส นั้นนับป็นพระผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่ง โดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้มากมาย ทั้งพระสงฆ์และฆาราวาส เช่น หลวงปู่จง ปู่แท้ๆของท่าน, หลวงพ่อเม วัดมาบไผ่, หลวงพ่ออุก-หลวงพ่อเจาะ วัดโปร่งเซ็น, หลวงพ่ออ่ำ วัดสะตอน้อย, หลวงพ่อหริ่ง พ่อครูเต๋า ฆาราวาสจอมคาถา, พ่อครูตาสด ฆาราวาสจอมขมังเวท, หลวงคีรีเขตต์ ตาแท้ๆของท่าน ซึ่งรับราชการดูแลหัวเมืองตราด-จันทบุรี ผู้มีคาถาอาคมขลัง วิชาที่ได้ร่ำเรียนมีหลากหลายแขนง ทั้งคทถาหัวใจ 108 คาถาคงกระพันชาตรีต่างๆ การเขียนอักขระเลขยันต์ภาษาขอม การเขียนลบผงอิทธิเจปถมัง การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง วิชาการแพทย์แผนโบราณ วิชาการหาสมุนไพรของป่า การหาว่านคงกระพัน การสักยันต์ วิชาย่นระยะทาง การเดินจงกรม และการฝึกจิตสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน เข้านิโรธสมาบัติ ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่อาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมา รวมทั้งสุดยอดวิชา