Somdej Bang Kunprom

Somdej Bang Kunprom

พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นพระเนื้อปูนขาว เรียกตามชื่อตำบลที่ตั้งของวัด คือวัดบางขุนพรหม ปัจจุบันคือวัดใหม่อมตรส ในปลายรัชกาลที่ ๔ เสมียนตราด้วงต้นตระกูลธนโกเศศ ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่..

Phra Somdej Wat Rakhang

Phra Somdej Wat Rakhang

พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพระเนื้อปูนขาว กำเนิดขึ้นที่วัดระฆังโฆษิตาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ผู้สร้างคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)