Phra KhunPhaen Khlueap

Phra KhunPhaen Khlueap

การพบ “พระขุนแผนกรุวัดอัมพวัน” เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พระเกษมสันต์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการพระครูมงคลกิจจาทร (หลวงปูทองย้อย มังคโล) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บางด้วน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี